Olağanüstü Kalite ve Verimli Üretimle Müşterilerinizin Bütün Beklentilerini Karşılayabilirsiniz

Önemli Avantajları:
• Saatte 40 kalıp pozlayarak yüksek hızla CTP kalıp hazırlama olanağı,
• Yarı otomatikten çok kasetli ünitelere kadar kapsamlı otomatikleştirme imkanı,
• Modüler yapısı itibariyle, yerinde basitçe montaj ve hızlı pozlandırma ve de yüksek otomatikleştirmelere uygunluk,
Magnus 800 Quantum’un yüksek kaliteli pozlandırma teknolojisi SQUARESPOT işlem kontrolü için istikrarlı ve gerçek foroğraf kalitesinde  baskı elde edilmesini temin eder ve
• Kodak ve diğer üreticilerin iş akış (Workflow) sistemlerine bağlanma imkanı sunar.

Kodak Magnus 800 CTP kalıp pozlandırıcı makinesi, Kodak’ın yeni nesil 8 sayfalı CTP platformu üzerine temellendirilmiştir. Alışılmışın dışındaki verimlilik ve etkinliğiyle küçük ve büyük ticari matbaaların bütün beklentilerini karşılayabilen yeterliliktedir. Sistem en modern tekniğe sahip olup, yüksek verimlilikte hızlı üretim ve kısa durma süreleri için yeni yazılıma (software) ve de  en yeni tasarıma sahiptir.

Teçhiz edilebilme potansiyeliyle daha yüksek oranda verimli üretim

Magnus 800'ün çok çeşitli model seçenekleriyle, saatte 40 kalıp üretim yapabilen CTP makineleri bulunmaktadır. Saatte 15, 22 ve 30 kalıp çıkaran modeller artan iş hacmine paralel olarak problemsiz şekilde teçhiz edilerek, üretim kapasitesi maksimum seviyeye çıkarılabilir. Bütün Magnus 800’ler öyle tasarlanmıştır ki, bu makinelerle gelecekte daha hızlı üretime  geçmek mümkündür.

Paralel yükleme sayesinde daha yüksek üretkenlik

Magnus 800’ün sistem mimarisinde, kalıplar bu sistem sayesinde paralel olarak seyretmektedir. Bir kalıbın pozlandırılma işlemi daha son bulmadan, sisteme paralel olarak sıradaki başka bir kalıp pozlandırma istasyonuna doğru ilerlemektedir. Bir kalıbın pozlandırılması esnasında bir sonraki hemen çekilmekte ve tambur üzerindeki yükleme için hazır duruma gelmektedir. Diğer yandan işlem içerisinde yer alan bütün kalıpların bekleme kuyruğu, sistem tarafından denetlenmektedir. Kross doğruluğunda kalıp girişi, register delikleri ve ara kağıt alma, inline prensipte etkin sistem verimliliğini ve yüksek üretkenliği sağlamaktadır

Sürekli kalıp yüklemeden komple otomatikleştirmeye doğru

Üretim taleplerinize yarı otomatik kalıp göndermeden(sürekli yükleme), tekli ve çok kaset bölmeli otomatik yükleyici (Autoloader) opsiyonuna kadar, en uygun otomatikleştirme derecesini seçebilirsiniz. Tek kasetli seçenek her defasında 100 kalıp ihtiva ederken, çok kasetli donanım daha yüksek üretim esnekliği sunmaktadır: Her bir 5 kalıp çekmecesi (kaset) farklı formatlarda 100 kalıp almakta ve üretime ara verilmeden kasetler tekrar doldurulabilmektedir. Toplam 500 kalıp, otomatik yükleme komutu için hazır vaziyettedir. Kalıp kaset üniteleri ve makine yatay kesiti, mevcut boş alan gözetilerek, Autoloaders'in sağ  veya sol tarafına kurulabilir. Tüm otomatikleştirme opsiyonları her zaman yerinde teçhiz edilebilir.

Açık İş Akış (Workflow) Bağlantısı

Magnus 800 CTP kalıp pozlandırıcı, mevcut bir çok iş akış sistemiyle uyumludur. Kodak iş akış çözümleri, Magnus 800 CTP kalıp pozlandırıcı makinesiyle yakın entegrasyon için tasarlanmıştır. Ve kabul gören fonksiyonları, baskı öncesi sistemlerde yüksek otomatikleştirilmiş bir üretkenlik sağlamaktadır.

Magnus 800 Quantum CTP Kalıp Pozlandırıcı: SQUAREspot Pozlandırma teknolojisi ve yüksek doğrulukta kros

Kodak Magnus 800 Quantum CTP kalıp pozlandırıcı makinesi, SQUAREspot termal pozlandırmayla çalışmakta ve kalıptaki sıcaklığa bağlı boyut değişikliklerini otomatik olarak dengelemektetir. Öyle ki, kalıptan kalıba, makineden makineye kesin doğrulukta ve istikrarlı bir pozlandırma garanti edilmektedir. SQUAREspot termal pozlandırma, Kodak Staccato tram teknolojisini, bütün baskı süresince olağanüstü ton değeri ve renk istikrarında, moresiz ve orjinale uygun görüntü elde edilmesi için desteklemektedir.

Kimyasalsız ve işlemsiz kalıplar sayesinde maliyetleri ve çevre yükümlülüklerini azaltın

Konvansiyonel termal kalıpların yanında Magnus 800 CTP sistemi, kimyasalsız ve işlemsiz CTP termal kalıpları da pozlandırmaktadır.  Böylece pahalı kimyasal kullanımına ve banyo makinelerine ihtiyaç duyulmadığından, maliyetler hissedilir derecede azalmaktadır. İşlemsiz kalıp kullanımıyla zaman alıcı iki önemli basamak ortadan kalkmaktadır: Bunlar son derece değerli olan yer tasarrufu ve kalıp işleme sayesindeki çevre yükümlülükleri sayılabilir.

Bu teknolojiden, yüksek etkinlik ve maliyet tasarrufları şeklinde kalıcı olarak yaralanabilirsiniz.

Kodak Magnus 800/Magnus 800 Quantum Kalıp Pozlandırıcı
Önemli Teknik Bilgiler


Genel Özellikler
Magnus 800
Kalıp Pozlandırıcı
Magnus 800 Quantum
Kalıp Pozlandırıcı
 Teknoloji   830 nm termal kalıp pozlandırıcısı, tam veya yarı otomatik sistem, dış tambur
 Besleme/boşaltma sistemi Sürekli Besleme (continuous load) Yarı otomatik sistem: Bir kalıp pozlanırken, hemen ikinci kalıp otomatik giriş için uygun pozisyona getirilir.

Autoloader opsiyonel tek kasetli donanım: Tam otomatik sistem:  Ünitede ara kağıtla birlikte aynı ölçü ve kalınlıkta 100 kalıp bulunmaktadır. SCU düzenlemesi sağ veya sol tarafta yer alabilir (tek kaset ünitesi).

Autoloader çok kasetli donanım: Tam otomatik sistem: Ünitede 5 kaset kullanılmakta, her kasette aynı format ve kalınlıkta 100 kalıp kapasiteyle toplam 500 kalıp bulunmaktadır. Her beş kasete farklı bir kalıp formatı kabul edilebilmektedir. Gerekli kaset ünitesi ve iş parametrelerinin ön ayarları otomatik olarak seçilir.

MCU (çok kasetli ünite)  kalıpları otomatik olarak makineye yükler ve boşaltır. Kalıp ara kağıdı otomatik olarak alınır.
Boş kasetlikler makine kalıp pozlarken tekrar doldurulabilir.
* Kalıbın direkt taşıyıcı köprü üzerinde kalıp pozlandırıcı içine sürülmesi sayesinde Autoloader’in etkin kullanımı için bir opsiyon niteliğindedir.
In-line kalıp delme • 10 çeşide kadar, müşteriye özel delici kafa mevcuttur. Listeden Magnus 800 CTP kalıp pozlandırıcı için kaliteli delik zımbaları seçiniz.
• Uyumlu yapıdaki otomatik register  delik zımbalama, Kodak Workflow sistemi tarafından seçilen baskı makine profillerine uygun çalışmaktadır.;
• Register delme işlemi, kalıbın ön kenarında yapılabilmekedir.
Verim
Birim zamandaki üretim oranı S- Hızı: 15 kalıp/saat
F- Hızı: 22 kalıp/saat
V- Hızı: 30 kalıp/saat
X- Hızı: 40 kalıp/saat
Tekrarlanabilirlik ± 5 mikron, benzer iki kalıp arasında birbirini takip eden pozlandırma sürecinde pozlandırılmış olması gerekir
Baskı doğruluğu4 ± 20 mikron kesin doğruluk (en büyük kalıp formatında)
Workflow bağlantısı Kodak workflow sistemileri, yabancı üreticilerin sistemleri
Pozlandırma  
Çözünürlük Pozlandırma çözünürlükleri 2.400’den/1.200 veya 2.540/1.270 dpi
Tramlama 100/cm(100’lük tram) maksimum tram sıklığı
Opsiyon: 25µm (mikron) ile Staccato tram yazılımı
180/cm(180’lük tram) maksimum tram sıklığı
 25 µm (mikron) Staccato ile tram yazılımı
Opsiyon: 10µm (mikron)  ile Staccato tram yazılımı
Tambur boyundaki resim alanı Mak. 938mm, min. 318 mm
Tambur eksenindeki resim alanı Tambur ekseni boyunca toplam uzunluk
mak. 1.162 mm, min. 381 mm
Medyalar (kalıplar)  
Kalıp tipi IR ışığa hassas termal kalıplar (830 nm) alüminyum tabanlı
Kalıp Formatı: Tambur dikey yönü Mak. 950 mm, min. 330 mm
Kalıp Formatı: Tambur eksen yönü Mak1.162 mm, min. 381 mm
Kalıp kalınlığı 0,15 ile 0,4 mm